Pamokų tvarkaraštis

2013 m. m.

I pusmetis

1 klasė

2 klasė

3 klasė

4 klasė

 

5 klasė

6 klasė

7 klasė

8 klasė

9 klasė

10 klasė

 

1 klasė

Pamokos

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Eil. Nr.

Laikas

1.

8.00-8.45

Matematika

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

2.

8.55-9.40

Kūno kultūra

Lietuvių kalba

Kūno kultūra

Matematika

Lietuvių kalba

3.

9.50-10.35

Tikyba

Muzika

Pasaulio pažinimas

Lietuvių kalba

Kūno kultūra

4.

11.00-11.45

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Muzika

Dailė ir technologijos

5.

12.00-12.45

Pasaulio pažinimas 

Dailė ir technologijos

 

 

Grįžti

 

2 klasė

Pamokos

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Eil. Nr.

Laikas

1.

8.00-8.45

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Muzika

Lietuvių kalba

2.

8.55-9.40

Tikyba

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

3.

9.50-10.35

Anglų kalba

Lietuvių kalba

Kūno kultūra

Matematika

Pasaulio pažinimas

4.

11.00-11.45

Matematika

Muzika

Pasaulio pažinimas

Lietuvių kalba

Kūno kultūra

5.

12.00-12.45

 

Dailė ir technologijos

 Anglų kalba

Dailė ir technologijos

 

Grįžti

 

3 klasė

Pamokos

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Eil. Nr.

Laikas

1.

8.00-8.45

Matematika

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

2.

8.55-9.40

Kūno kultūra

Lietuvių kalba

Kūno kultūra

Matematika

Matematika

3.

9.50-10.35

Tikyba

Muzika

Pasaulio pažinimas

Lietuvių kalba

Kūno kultūra

4.

11.00-11.45

Anglų kalba

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Muzika

Dailė ir technologijos

5.

12.00-12.45

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

Matematika

Dailė ir technologijos

 

Grįžti

 

4 klasė

Pamokos

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Eil. Nr.

Laikas

1.

8.00-8.45

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Matematika

Kūno kultūra

2.

8.55-9.40

Matematika

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

3.

9.50-10.35

Kūno kultūra

Pasaulio pažinimas

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

Anglų kalba

4.

11.00-11.45

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Kūno kultūra

Dailė ir technologijos

Dailė ir technologijos

5.

12.00-12.45

Tikyba

Muzika

Muzika

 

Grįžti

 

5 klasė

Pamokos

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Eil. Nr.

Laikas

1.

8.00-8.45

Tikyba

Kūno kultūra

Kūno kultūra

Matematika

Anglų kalba

2.

8.55-9.40

Lietuvių kalba

Žmogaus sauga

Inform.  technologijos

Kūno kultūra

Gamta ir žmogus

3.

9.50-10.35

Istorija

Matematika

Anglų kalba

Istorija

Technologijos

4.

11.00-11.45

Muzika

Gamta ir žmogus

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Technologijos

5.

12.00-12.45

Matematika

Anglų kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

6.

12.55-13.40

 

Dailė

 

 

 

 

Grįžti

 

6 klasė

Pamokos

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Eil. Nr.

Laikas

1.

8.00-8.45

Matematika

Istorija

Lietuvių kalba

Kūno kultūra

Lietuvių kalba

2.

8.55-9.40

Lietuvių kalba

Kūno kultūra

Geografija

Rusų kalba

Matematika

3.

9.50-10.35

Muzika

Gamta ir žmogus

Technologijos

Matematika

Anglų kalba

4.

11.00-11.45

Anglų kalba

Lietuvių kalba

Technologijos

Istorija

Gamta ir žmogus

5.

12.00-12.45

Geografija

Matematika

Anglų kalba

Lietuvių kalba

Dailė

6.

12.55-13.40

 

Rusų kalba

Tikyba

 

 

Grįžti

 

7 klasė

Pamokos

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Eil. Nr.

Laikas

1.

8.00-8.45

Lietuvių kalba

Biologija

Anglų kalba

Rusų kalba

Anglų kalba

2.

8.55-9.40

Geografija

Istorija

Lietuvių kalba

Fizika

Istorija

3.

9.50-10.35

Matematika

Matematika

Technologijos

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

4.

11.00-11.45

Dailė

Rusų kalba

Technologijos

Matematika

Matematika

5.

12.00-12.45

Anglų kalba 

Kūno kultūra

Tikyba

Inform.  technologijos

Biologija

6.

12.55-13.40

Lietuvių kalba

Geografija

Kūno kultūra

Muzika

7.

13.50-14.35

 

 

 

 

Grįžti

 

8 klasė

Pamokos

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Eil. Nr.

Laikas

1.

8.00-8.45

Anglų kalba

Rusų kalba

Anglų kalba

Fizika

Chemija

2.

8.55-9.40

Matematika

Chemija

Biologija

Matematika

Lietuvių kalba

3.

9.50-10.35

Lietuvių kalba

Istorija

Lietuvių kalba

Žmogaus sauga

Istorija

4.

11.00-11.45

Geografija

Matematika

Geografija

Lietuvių kalba

Anglų kalba

5.

12.00-12.45

Muzika

Lietuvių kalba

Technologijos

Kūno kultūra

Matematika

6.

12.55-13.40

 

Kūno kultūra

Technologijos

Rusų kalba

Tikyba

7.

13.50-14.35

 

Rusų kalba

Fizika

 

 

Grįžti

 

9 klasė

Pamokos

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Eil. Nr.

Laikas

1.

8.00-8.45

Lietuvių kalba

Matematika

Biologija

Pilietiškumo pagr.

Istorija

2.

8.55-9.40

Anglų kalba

Rusų kalba

Anglų kalba

Matematika

Lietuvių kalba

3.

9.50-10.35

Geografija

Chemija

Geografija

Rusų kalba

Biologija

4.

11.00-11.45

Matematika

Kūno kultūra

Etika / Tikyba

Fizika

Chemija

5.

12.00-12.45

Dailė

Istorija

Inform.  technologijos

Fizika

Technologijos

6.

12.55-13.40

 

Anglų kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

7.

13.50-14.35

 

Muzika 

 

Kūno kultūra

 

 

Grįžti

 

10 klasė

Pamokos

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Eil. Nr.

Laikas

1.

8.00-8.45

Dailė

Matematika

Inform.  technologijos

Matematika

Matematika

2.

8.55-9.40

Dailė

Biologija

Lietuvių kalba

Pilietiškumo pagr.

Anglų kalba

3.

9.50-10.35

Lietuvių kalba

Kūno kultūra

Lietuvių kalba

Fizika

Chemija

4.

11.00-11.45

Matematika

Istorija

Etika / Tikyba

Kūno kultūra

Lietuvių kalba

5.

12.00-12.45

Anglų kalba

Rusų kalba

Geografija

Rusų kalba

Muzika 

6.

12.55-13.40

 

Matematika

Technologijos

Fizika

Istorija

7.

13.50-14.35

 

Anglų kalba

 Ekonomika

Lietuvių kalba

 

 

Grįžti